การประชุมราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยภูมิภาค ครั้งที่ 37

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:20-19:00 น.

สถานที่ : Empress Convention Center The Empress Hotel Chiangmai

PRECONGRESS
“COLORECTAL SURGERY IN A METAVERSE”

Dinner symposium : Less is more ; Management modality of Hemorrhoids in the new era.